Maes T

Creu a datblygu geiriaduron ac adnoddau terminolegol ar-lein

maes-t.com

Mewngofnodi »

Beth yw Maes T?

  • rhyngwyneb creu a datblygu geiriaduron ac adnoddau terminolegol ar-lein
  • ffordd i derminolegwyr ac arbenigwyr pwnc gydweithio dros y we i safoni termau
  • technoleg creu cronfa ddata sy’n seiliedig ar safonau rhyngwladol ISO ar gategoreiddio data
  • lle i storio fersiynau meistr o eiriaduron electronig Cysgeir, y Porth Termau Cenedlaethol a chronfeydd geiriadurol a therminolegol eraill
  • adnodd i hwyluso cyhoeddi geiriaduron mewn gwahanol fformatiau, e.e. ar bapur, ac CD, ar y we, ar ffonau symudol

Cael mynediad i Maes T

Os oes gennych broject geiriadura neu safoni termau yr hoffech ddefnyddio Maes T i’w ddatblygu, cysylltwch â ni yma am ragor o wybodaeth.

Os ydych chi’n arbenigwr pwnc fyddai’n hoffi cynnig eich gwasanaeth i un o’n projectau terminolegol, cliciwch yma i gysylltu â ni, gan nodi maes eich arbenigedd.

Chwilio am Dermau Cymraeg?

Nid yw Maes T yn adnodd cyhoeddus er mwyn chwilio am dermau ar y we. I chwilio am dermau Cymraeg safonol, defnyddiwch y Porth Termau Cenedlaethol sy’n cynnwys casgliad helaeth o eiriaduron termau dwyieithog Cymraeg a Saesneg sy'n cael eu cynhyrchu a'u diweddaru trwy Maes-T.

termau.cymru